Ochrana osobních údajů

Vše o nákupu

I. Základní ustanovení

Provozovatel a správce osobních údajů

Ing. Jaroslav Vacek, IČO: 13561316, DIČ: CZ6405110690
Jamné nad Orlicí 36, 561 65 Jamné nad Orlicí

Provozovna: Nádražní 271, 561 64 Jablonné nad Orlicí

II. Ochrana osobních údajů

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze pro k vyřízení, správu a evidenci objednávek. To zahrnuje:

 • pro účetnictví na daňovém dokladu
 • pro přepravu (Česká pošta)
 • pro evidenci v administrativě e-shopu www.kytarovecentrum.cz
 • v některých případech použijeme e-mail nebo telefon pouze pro informace související s konkrétní objednávkou.

Zmíněné osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, adresa, IP adresa, telefon a e-mail. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to nejdéle 15 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby jsou vaše osobní údaje vymazány. K výmazu osobních údajů může dojít dříve na základě vaší žádosti.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám s výjimkou spolupracujících partnerů, kterými jsou být přepravní společnosti za účelem doručení zboží

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na doručování objednaného zboží a zajišťující služby s provozem internetového obchodu.

S dodatečným souhlasem mohou být dále předány některé osobní údaje ke zpětné vazbě zákazníka s Heureka (Heureka Shopping s.r.o.) v rámci programu Ověřeno zákazníky. Pro více informací viz dodatek níže.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám. Osobní údaje nepředáváme do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva kupujícího/spotřebitele na ochranu osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
  dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, není-li zákonem stanoveno jinak.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu Ing. Jaroslav Vacek, Jamné nad Orlicí 36, 561 65 Jamné nad Orlicí nebo elektronicky na e-mail správce info@kytarovecentrum.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
 • Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

III. Dodatky

Prohlášení o použití cookies

Tento web ukládá v souladu se zákonem na vaše zařízení soubory obecně nazývané jako cookies. Tyto soubory jsou použity k rozeznání aktivní relace a zapamatování si personifikace zobrazení stránek na daném zařízení.

Současně tyto stránky využívají cookies třetích stran, konkrétně Google (Google Ireland Ltd, Google LLC) v rámci služeb Google Analytics za účelem analýzy návštěvnosti. Tyto cookies jsou však řízeny třetími stranami a nemáme přístup k jejich čtení ani zápisu.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Dodatek ke službě Ověřeno zákazníky (Heureka)

Platné pouze při dodatečném souhlasu: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Poslední úprava: 7. 6. 2018